Bize Ulaşın: 0(224) 503 45 50 [email protected]
 

Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku

 

SAYAR Avukatlık&Danışmanlık Bürosu , şirketler ve kıymetli evrak hukuku alanında uzmanlığa sahip avukatları ile , ilgili mevzuatların ve uygulamaların güncel olarak takibi ve değerlendirilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde müvekkillerimize güncel hukuki bilgilerimiz ve deneyimlerimiz ışığında hizmet vermekteyiz.

 

Bu kapsamda ; müvekkillerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulması  gereken şirket tipinin belirlenerek , ana sözleşmelerinin hazırlanması ve ana sözleşmeye uygun hukuki düzenlemelerin yapılarak şirketin kurulma sürecinin tamamlanması , müvekkillerimiz lehine açılacak veya aleyhine açılan ticari davaların takibi , ticari hayatın  gerekliliklerine ve aynı zamanda hukuka uygun her türlü sözleşmenin hazırlanması , yapılması planlanan yeni yatırımların hukuki zemine oturtularak hayata geçirilmesi, şirketlerin işleyişinde alınacak genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenerek ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesi , şirketlerin tasfiyesi , konkordato süreçlerinin yönetilmesi gibi konularda avukatlık ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önleyici danışmanlık hizmeti vermekteyiz.