Bize Ulaşın: 0(224) 503 45 50 [email protected]
slide-1

Profesyonel Anlayış ile Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

slide-1

HUKUK, ADALET, GÜVEN

Hızlı, Etkili, Yasal Çözüm

slide-1

SAYAR Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

slide-1

SAYAR Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Hızlı, Etkili ve Yasal Çözümler

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

SAYAR Avukatlık&Danışmanlık Bürosu , iş hukuku alanında uzmanlığa sahip avukatları ile , ülkemizde sürekli değişen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ilgili mevzuatlarının ve uygulamalarının  güncel olarak takibi ve değerlendirilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde  hem işçi hem de işveren müvekkillerimize güncel hukuki bilgilerimiz ve deneyimlerimiz ışığında hizmet vermekteyiz.

 

Bu kapsamda ; müvekkillerimize , işçi alacakları, iş kazaları sonucu ortaya çıkan tazminat , hizmet  tespiti , sendika yetki tespiti davalarının takibi , toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi gibi konularda avukatlık ve işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önleyici danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

 

Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku

 

SAYAR Avukatlık&Danışmanlık Bürosu , şirketler ve kıymetli evrak hukuku alanında uzmanlığa sahip avukatları ile , ilgili mevzuatların ve uygulamaların güncel olarak takibi ve değerlendirilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde müvekkillerimize güncel hukuki bilgilerimiz ve deneyimlerimiz ışığında hizmet vermekteyiz.

 

Bu kapsamda ; müvekkillerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulması  gereken şirket tipinin belirlenerek , ana sözleşmelerinin hazırlanması ve ana sözleşmeye uygun hukuki düzenlemelerin yapılarak şirketin kurulma sürecinin tamamlanması , müvekkillerimiz lehine açılacak veya aleyhine açılan ticari davaların takibi , ticari hayatın  gerekliliklerine ve aynı zamanda hukuka uygun her türlü sözleşmenin hazırlanması , yapılması planlanan yeni yatırımların hukuki zemine oturtularak hayata geçirilmesi, şirketlerin işleyişinde alınacak genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenerek ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesi , şirketlerin tasfiyesi , konkordato süreçlerinin yönetilmesi gibi konularda avukatlık ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önleyici danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

 

Bilişim Hukuku

SAYAR Avukatlık&Danışmanlık Bürosu, bilişim hukuku alanında lisansüstü uzmanlığa sahip avukatları ile , bilişim, e-ticaret ve internet kullanımı kaynaklı meydana gelen uyuşmazlıklarda avukatlık ve uyuşmazlıkların meydana gelmesini önleyici danışmanlık  hizmeti  vermektedir.

Bu kapsamda; bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi, erişimin engellenmesi işlemlerinin takibi,Blockchain ve Kriptopara teknolojilerinde yaşanan hukuki sorunların  çözümü, Kişisel verilerin korunması hakkında  yürürlükteki mevzuat olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) ve Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde sermaye şirketlerine ve özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumlularına (Doktorlar,Eczaneler,Psikologlar,Optik dükkanları,Güzellik merkezleri vb.) KVKK uyum sürecinde ve sonrasında danışmanlık konusunda  hizmet vermekteyiz.

Sigorta Hukuku

 

SAYAR Avukatlık&Danışmanlık Bürosu , sigorta hukuku alanında uzmanlığa sahip avukatları ile , ilgili mevzuatların ve uygulamaların güncel olarak takibi ve değerlendirilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde  sigortalı, mağdur ve sigorta şirketi müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda güncel hukuki bilgilerimiz ve deneyimlerimiz ışığında hizmet vermekteyiz.

 

Bu kapsamda ; meydana gelen trafik kazaları sonucunda mağdurların talep edebileceği , araç hasarları, araç değer kaybı , sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı , geçici ve sürekli bakıcı gideri, destekten yoksun kalma tazminatı gibi sigorta şirketinden alınacak tazminatların hızlı ve hukuka uygun olarak tahsil edilmesi , sigorta şirketleri ile yaşanan her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerimiz lehine açılacak veya aleyhine açılan davaların takibi konularında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

 

İcra ve İflas Hukuku

İdare Hukuku

Daha Fazlası

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

'Gandhi'